LNG

Gaz skroplony LNG (Liquefied Natural Gas)  to skroplony gaz ziemny wysokometanowy,  zamieniony w postać płynną w celu ułatwienia transportowania i magazynowania w miejscach znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych sieci gazowych. W fabryce skraplania gaz ziemny schładzany jest do temperatury -162°C, w wyniku czego zmniejsza objętość ponad 600 razy. Dodatkowo gaz skroplony jest oczyszczony z dwutlenku węgla, azotu i cięższych węglowodorów. LNG to związek bezwonny, bezbarwny, nietoksyczny o wysokiej liczbie oktanowej rzędu 130. Jest wyjątkowo bezpieczny,  gdyż nie wybucha, a odparowuje i rozcieńcza się w powietrzu.

 

Gaz ziemny w postaci skroplonej można w efektywny sposób transportować cysternami do stacji regazyfikacji LNG znajdującej się w pobliżu odbiorcy.

Gaz LNG stanowi doskonałą alternatywę dla odbiorców, których przedsiębiorstwa znajdują się poza zasięgiem tradycyjnych sieci gazowych. Jest to paliwo ekologiczne preferowane w Europie, jako nośnik energii do produkcji ciepła.

Zamiana innych paliw na gaz ziemny, zwłaszcza olejów opałowych i LPG, wiąże się z wymiernymi oszczędnościami oraz poprawą sprawności i działania urządzeń w procesie produkcji ciepła technologicznego.

© CRYOGAS M&T Poland S.A.
Created by strony internetowe warszawa Powered by XIDEMIA